Рішенням наглядової ради ПАТ «НОМЗ» повістку денну доповнити питаннями:

  1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
  2. Обрання лічильної комісії.

Наглядова рада ПАТ «НОМЗ»