Оголошення про зміни в персональному складі посадових  осіб ПАТ “НОМЗ” Код ЄДРПОУ:  01033390

Посада Прізвище, ім’я, по батькові (назва юридичної особи) Паспортні дані фізичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (%) Зміни (призначено звільнено) Дата прийняття рішення
голова правління Ворона Анатолій Павлович Згоди на надання паспортних даних не надав 26,49 Звільнено 12.04.2012
член правління Скороход Віра Федосіївна Згоди на надання паспортних даних не надала 0 Звільнено 12.04.2012
член правління Ярешко Володимир Олексійович Згоди на надання паспортних даних не надав 0 Звільнено 12.04.2012
член правління Кацалап Володимир Анатолійович Згоди на надання паспортних даних не надав 0 Звільнено 12.04.2012
член правління Натальська Катерина Іванівна Згоди на надання паспортних даних не надала 0 Звільнено 12.04.2012
Голова ревізійної комісії Гринько Ольга Василівна Згоди на надання паспортних даних не надала 0,14 Звільнено 12.04.2012
Директор Ворона Анатолій Павлович Згоди на надання паспортних даних не надав 26,49 Призначено 12.04.2012
Примітки:  Звільнення здійснене на підставі рішення загальних зборів від 12.04.2012 року. Призначення здійснене на підставі рішення Наглядової ради Протокол № 1 від 12.04.2012 року. Термін обрання згідно статуту. У  звільнених та призначених осіб Товариства непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

 Наглядова рада ПАТ «НОМЗ»