Рiшенням Загальних зборiв товариства 19.04.2017 року, у зв'язку iз змiною типу товариства, прийнято рiшення про припинення повноважень:

-  члена Наглядової ради Аушева Сергiя Миколайовича. Володiє 0,001% акцiй емiтента.

-  члена Наглядової ради Блажко Людмили Костянтинiвни. Володiє 18,98% акцiй емiтента.

- члена Наглядової ради Вiнницького Олександра Олександровича. Володiє 9,9% акцiй емiтента.

- члена Наглядової ради Максименка Ростiслава Григоровича. Володiє 0,55% акцiй емiтента.

- члена Наглядової ради Супруна Миколи Васильовича. Акцiями товариства не володiє.

Рiшенням наглядової ради 19.04.2017 року, у зв'язку з змiною типу товариства, звiльнений з посади директора товариства Ворона Анатолiй Павлович. Володiє 26,49% акцiй емiтента.

Рiшенням Загальних зборiв товариства 19.04.2017 року, у зв'язку з змiною типу товариства, прийнято рiшення про обрання:

- члена наглядової ради Аушева Сергiя Миколайовича строком на 3 роки. Володiє 0,001% акцiй емiтента.

- члена наглядової ради Блажко Людмилу Костянтинiвну строком на 3 роки. Володiє 18,98% акцiй емiтента.

- члена наглядової ради Вiнницького Олександра Олександровича строком на 3 роки. Володiє 9,9% акцiй емiтента.

- члена наглядової ради Максименка Ростiслава Григоровича строком на 3 роки. Володiє 0,55% акцiй емiтента.

- члена наглядової ради Супруна Миколу Васильовича строком на 3 роки. Акцiями товариства не володiє.

Рiшенням наглядової ради 19.04.2017 року, у зв'зку з змiною типу товариства, призначений на посаду директора товариства Ворона Анатолiй Павлович строком на 3 роки. Володiє 26,49% акцiй емiтента.

Всі вищезазначені посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.