ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІЖИНСЬКИЙ дослідно-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» ПОВІДОМЛЯЕ, ЩО станом на 19.04.2018р.

Загальна кількість випущених акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» складає  295 792 простих іменних акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 205 осіб.

Згідно наданого Національним депозитарієм України для реєстрації на Загальних зборах акціонерів реєстру власників цінних паперів, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» складає 257 405 простих іменних акцій.