ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІЖИНСЬКИЙ дослідно-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» ПОВІДОМЛЯЕ, ЩО

станом на 22.04.2019р.

 

Загальна кількість випущених акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» складає  295 792 простих іменних акцій.

 

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 205 осіб.

 

Згідно наданого Національним депозитарієм України для реєстрації на Загальних зборах акціонерів реєстру власників цінних паперів, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» складає 257 405 простих іменних акцій.

Підпис1  Підпис2