ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» ПОВІДОМЛЯЕ, ЩО станом на 02.07.2020р. Загальна кількість випущених акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» складає 295 792 простих іменних акцій. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 205 осіб. Згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів, станом на 02.07.2020р, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» складає 257 405 простих іменних акцій

Повідомлення про кількість акцій Підпис1 Підпис2